Conus (Darioconus) pennaceus tsara  Korn, Niederhoffer & Blöcher, 2000